ZAKRES NASZYCH USŁUG

  • tłumaczenie techniczne - tłumaczenie dokumentacji technicznej, opisów procesów technologicznych oraz wyposażenia, instrukcji obsługi etc.
  • tłumaczenie stron internetowych oraz oprogramowania - tłumaczenie oprogramowania, tworzenie obcojęzycznych wersji witryn internetowych.
  • tłumaczenie prawnicze - tłumaczenie dokumentacji, umów, aktów, korespondencji, dowodów osobistych oraz zaświadczeń.
  • tłumaczenie artystyczne - tłumaczenie dzieł sztuki, wydań publicystycznych oraz periodyku.

I to wszystko operatywnie i na czasie!

Operatywność tłumaczeń Państwo ustalają samodzielnie w zależności od potrzeb.

Rezultaty tłumaczenia pisemnego dosyłamy drogą elektroniczną lub pocztą kurierską.